Voorwaarden

Met het invullen van het boekingsformulier gaat de klant akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

Nabewerking

Na de sessie gaat de fotografe de foto's selecteren en bewerken, dit neemt enige tijd in beslag. Het selecteren is een nauwkeurig proces waarbij de fotografe alles in afweging neemt (compositie, belichting expressie enz). Na de selectie wordt elke foto bewerkt.

De klant krijgt een galerij met alleen deze foto's en het is niet mogelijk om de andere foto's te zien danwel te bemachtigen.

 

Betaling fotoshoot

De factuur wordt direct na de boeking verstuurd.

De klant dient 25 % van het totale bedrag binnen 2 weken na het ontvangen van de factuur te voldoen. Met het ontvangen van de betaling wordt de boeking bevestigd (de fotograaf houdt eventueel aangevraagde data in optie.). Dit bedrag is niet restitueerbaar.

Hierna vindt de voorbereiding en planning plaats.. Het restbedrag dient 2 weken voor de sessie voldaan te worden.

 

Betaling producten

Fotoproducten zoals albums, afdrukken, canvassen, fotoboekjes, cadeaubonnen, enz. worden besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling. Wanneer fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotografe. De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleur-bewerkingen. De leveranciers van fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden. De fotografe is niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de klant op zijn/haar beeldscherm de kleur en of helderheid van de foto’s anders kan ervaren. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s blijft ten alle tijden bij de fotografe. 

Bij aanschaf van de digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. 

 

Publicatie

Lea Verbruggen Fotografie zal geen enkel bestand toepassen voor eigen gebruiken (zoals bijvoorbeeld marketing, adverteren, reproduceren enz) tenzij de klant dit schriftelijk middels een modelvrijwaringsveklaring aangeeft.

 

Pricacy en Persoonsgegevens

 Lea Verbuggen Fotografie zal nooit persoonlijke gegevens, zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer openbaar maken of doorgeven aan derden tenzij dit vooraf overlegd is met en goedgekeurd door de klant.